Đây là SCP đáng sợ nhất

5 Просмотры
Издатель
Tổ chức SCP đã giam giữ một số dị thường nguy hiểm và đáng sợ nhất mà con người biết đến, và trong video đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đếm ngược 10 quái vật SCP đáng sợ nhất! SCP-096 luôn là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất khi gặp phải, nhưng SCP nào thực sự đáng sợ nhất mọi thời đại? Xem video tuyệt vời ngày hôm nay để tìm hiểu!

Tất cả các video đều dựa trên thông tin công khai sẵn có trừ khi có ghi chú khác.

Nội dung liên quan đến Tổ chức SCP, bao gồm cả logo Tổ chức SCP, được cấp phép theo Creative Commons Sharealike và tất cả các khái niệm đều bắt nguồn từ và các tác giả của nó.
Категория
Видео про игры
Комментариев нет.